เทคนิคการปลูกต้นไม้

แหล่งรวมเทคนิคการปลูกต้นไม้ต่างไม่ รวมถึงวิธีการดูแลต้นไม้ ต้นแต่มือใหม่ ยัน มืออาชีพ

วิธีปลูกต้นไม้ในกระถางได้สวยเป๊ะ

1. เลือกกระถางให้เหมาะสม
2. ควรใช้ดินผสม
3. ปลูกพืชตามความชอบ
4. เลือกต้นไม้ที่มีสุขภาพดี
5. ดูแลให้ถูกต้อง เลือกใช้ดินให้เหมาะสมกับชนิดพืช
6. จัดเรียงกระถางให้เหมาะสม
7. รดน้ำอย่างถูกวิธี
8. ให้ปุ๋ยและสารอาหารสม่ำเสมอ
9. ตัดแต่งสักนิด ต้นไม้ที่มีใบแห้ง เริ่มเหลือง หรือกิ่งเริ่มไม่สวยงาม
10. ถึงเวลาเปลี่ยนถ่าย เมื่อพืชเริ่มหยุดการเจริญเติบโต