วิธีปลูกและดูแล ลองกอง Longkong

เทคนิคการปลูกต้นไม้

   ลองกอง ชื่อสามัญ Longkong มีชื่อวิทยาศาสตร์  Lansing domesticum Corr.ถิ่นกำเนิดทางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในหมู่เกาะมลายูฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและทางภาคใต้ของประเทศไทย ลองกองจัดเป็นพืชที่อยู่ในชนิดเดียวกันกับลางสาด และลูกู(ดูกู) หรือดูกู(Duku)

โดยจัดอยู่ในวง MELIACEAE เช่นเดียวกันกับกระท้อน กัดลิ้น ตะบูนขาว ตะบูนดำ และสะเดา ลองกองมีชื่อท้องถิ่นอื่นว่า ลังสาดเขา ประเทศไทยสามารถผลิตลองกองที่มีคุณภาพได้ดีที่สุดเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมในการปลูกที่เหมาะสม แต่พื้นที่ที่สามารถทำการปลูกลองกองได้ยังมีไม่มาก จึงทำให้มีผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ดังนั้นจึงผลเไม้ชนิดนี้จึงมีราคาค่อนข้างสูง และจัดได้ว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง โดยแหล่งเพราะปลูกลองกองในประเทศส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ รองลงมาคือภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปลูกกันบ้างเล็กน้อย

ลองกอง Longkong. คืออะไร

ลองกอง Longkong. คืออะไร

ลองกองเป็นไม้ผล ที่มีลำต้นแข็งแรงเนื้อไม้ถือเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลาง ส่วนของลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกลมเปลือกสีเขียวอมน้ำตาล เมื่อต้นมีอายุมากจะแตกเป็นสะเก็ดทั่วลำต้น สำหรับการแตกกิ่งนั้น จะแตกต่างกันระหว่างต้นที่ปลูกด้วยการเพาะเมล็ดกับต้นทีได้กิ่งตอนหรือเสียบยอด โดยต้นที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดจะแตกกิ่งบริเวณค่อนข้างสูง ส่วนต้นที่ปลูกจากการตอนกิ่งหรือเสียบยอดจะแตกกิ่งเตี้ยเป็นพุ่มกว้าง ลองกองเป็นไม้เลี้ยง ใบเลี้ยงคู่มีลำต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10 ถึง 15 เมตรทรงพุ่ม

ลองกองเป็นผลไม้ที่มีรสชาดหวานหอม เนื้อรุมอร่อยมากๆจึงควรหามาปลุกไว้รับประทานหรือจำหน่ายเป็นรายได้หลักขอครอบครัว และด้วยรสชาดที่อร่อยนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ลองกองเป็นผลไม้ที่มีผลเรียงกันเต็มช่อดอก แกนของช่อดอกจะมีความแข็งแรงมาก ผลของลองกองมีลักษณะเป็นผลกลมเปลือกหนาผิวหยาบเล็กน้อย เนื้อในผลจะมีกลิ่นหอมรสหวาน มีเมล็ดลีบหรือไม่มีเมล็ดเลย สามารถรับประทานได้โดยง่าย เริ่มจากวิธีการแกะเปลือกออกก่อนแล้วรับประทานเนื้อข้างใน วิธีการแกะเปลือกให้เริ่มแกะตรงท้ายผล เพราะจะไม่มียางของเปลือกจากนั้นให้ค่อยๆดึงเปลือกออกให้หมดจะเห็นเนื้อผลไม้ที่มีสีขาวใสหุ้มห่อเมล็ดไว้ ในหนึ่งผลจากมีหลายเมล็ด (เมล็ดของลองลองกองไม่ขม) เมื่อรับประทานแล้วสามารถนำเมล็ดที่เหลือมาเพาะขยายพันธุ์ได้ เมล็ดพันธุ์ที่มาจากต้นแม่ที่มีผลดก ช่อใหญ่ จะให้ผลที่ดกและมีช่อใหญ่ด้วยครับ

วิธีปลูก

วิธีปลูก

การปลูกลองกอง ควรเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรงอายุ1-1..5 ปีและกิ่งพันธุ์ควรมีใบแก่ทุกใบและเพื่อให้สามารถทนต่อแมลงและโรคพืชได้ ฤดูปลูกควรปลูกต้นฤดูฝนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  แต่ถ้ามีน้ำรดเพียงพอก็สามารถปลูกในฤดูร้อนไดเ

ขุดหลุมปลูก กว้าง xลึก 50*50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกขี้ม้าหรือขี้วัวก็ได้ จำนวน 1 ปี๊บและฟอสเฟต 1.5 กระป๋องนมข้น นำมาคลุกกับดินที่ขุดหลุม จ่กนั้นให้กลบดินคืนลงในหลุม2ใน3ของหลุม แล้วนำต้นลองกองลงมาปลูก รดน้ำให้ชุ่ม  ควรนำหญ้าหรืแฟาวกลบรอบๆหลุมด้วย ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6*6 เมตร

แนวแถวให้หันทางทิศเหนือ-ใต้ เพื่อป้องกันการบางแสงจากต้นอื่น เมื่อปลูกเสร็จแล้วควรทำร่มกันแสงประมาณ 70%

บางครั้งจะมีต้นปลูกใหม่ ตาย ให้ปลูกทดแทน เพื่อให้ลองกองเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกันทุกต้น  สำหรับการให้น้ำในปีแรกควรให้น้ำอย่างต่อเนื่องเสมอเมื่ออายุสองถึงสามปีค่อลดลงเหลือเพียงสัปดาห์ละ 2ครั้ง

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพจะได้ผลดี  เพื่อบำรุงต้น ใบ และเตรียมตาดอกที่จะให้ผลโตสมบูรณ์ เมื่อให้ปุ๋ยแล้วต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอด้วย เมื่อปลูกได้ ประมาณ 4  ปี ให้หยุดรดน้ำ 1สัปดาห์  จากนั้นให้เริ่มกระทุ้งรดน้ำอยากหนัก ไม่นานนักตาตุ่มจะออกมาให้ได้ชื่นใจครับ

วิธีดูแลและรักษา

วิธีดูแลและรักษา

การให้น้ำ

ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุก ควรทำทางระบายน้ำและดูหลุมปลูกด้วยว่าดินยุบตัวเป็นแอ่งน้ำหรือไม่ ถ้ามีให้พูนดินเพิ่มบริเวณโคนต้นด้วย

การดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วงควรใช้้วัสดุคลุมดินเช่นฟางข้าว  ทางมะพร้าว หรือใบกล้วย ก็จะช่วย รักษาความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดี  ช่วยทำให้ต้นลองกองเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สมบูรณ์

การตัดแต่งกิ่ง

ควรทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างทรงพุ่ม ตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มเมื่อต้มสูงได้ 1 ถึง 1.5 เมตร โดยตัดกิ่งที่ไม่ต้องการ รวมถึงกิ่งที่มียอดสูงเกิน 1.5 เมตรออก เลือกกิ่งแขนงที่แข็งแรง 4-6 กิ่ง  โดนเลื่อกให้กิ่งที่อยู่ต่ำสุดควรสูงจากพื้นดินประมาณ 80 เซนติเมตร และควรเลือกกิ่งที่ทำมุมกว้างด้วย เมื่อเลือกได้แล้วให้ทำการตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มโปร่ง  ส่วนกิ่งที่ทำมุมแคบกับลำต้นให้ตัดทิ้งเพื่อไม่ให้แย่งสารอาหารกัน  ตัดกิ่งยอดและกิ่งกระโดงที่แตกขึ้นมาใหม่ด้วย การตัดแต่งกิ่งควรกำหนดแนวทรงพุ่มให้อยู่ในกรอบ 4เมตร

การให้ดอกและผล

ในระยะการให้ดอกผล จะเห็นได้ว่าในทุกๆกิ่งจะมีตุ่มตาดอก หนึ่งตุ่มตาก็จะมีช่อดอกมากมาย  เมื่อช่อดอกยาว3- 5 เซนติเมตร ให้เริ่มตัดแต่งให้เหลือเพียง 1-2ช่อต่อหนึ่งตุ่มตาดอก  ตัดแต่งระยะช่อดอกให้ห่างกันประมาณ 20 -30 เซนติเมตร สำหรับการแต่งช่อดอกให้พิจารณาว่า ต้นลองกองมีกิ่งขนาดกิ่งเท่าไรโดยให้วัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่ง  กิ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ให้เก็บช่อดอกไว้  3-5 ช่อส่วนกิ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้วขึ้นไป ให้เก็บช่อดอกไว้ 10 ถึง 15 ช่อ ให้แต่งต่มตาดอกโดยเก็บช่อดอกที่สมบูรณ์แข็งแรงมีละกษณะชี้ลงดิน หรือชี้ไปทางซ้าย หรือขวาก็ได้  เลือกเก็บช่อที่ชึ้ลงดินไว้ ส่วนช่อดอกที่ชี้ขึ้นฟ้าให้เด็ดทิ้ง เพื่อป้องกันการแย่งสารอาหาร

สำหรับช่อดอกที่ออกตามลำต้น ก็ให้เลือกในแบบเดียวกัน

การเก็บเกี่ยว

ลองกอง นับจากวันที่ลองกองเริ่มติดดอกไปจนถึงระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 120 วัน ลองกองจึงจะสุกแก่เต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิต

โรคและแมลงศัตรูพืช

โรคและแมลงศัตรูพืช

แมลงวันทองคือตัวอันตรายขณะที่ลองกองกำลังติดช่อดอกและให้ผลนั้นจะต้องระมัดระวังแมงวันทองมาจับและเจาะทำลายผลของลองกองให้เสียหายได้ 

โรคราดำ

โรคราดำจะพบในระยะที่ลองกองให้ผลอ่อนจนถึงผลแก่ จึงควรหมั่นสังเกตโรคราดำ หากพบว่าราดำติดตามช่อดอกช่อผลทำให้ช่อดอกเหี่ยวและหลุดร่วงจนทำให้ไม่ติดผล ควรรับพ่นน้ำเปล่าป้องกันการขยายพันธุ์ไว้ก่อน จะเป็นการช่วยได้ดีที่เดียวครับ แต่ถ้าเป็นโรคในระยะผลอ่อนจะพบว่ามีด้วงและแมลงปากดูดมาร่วมทำลายด้วย สามารถป้องกันโดยการฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเบโนมิว 50% ดับเบิลยูพี อัตรา6-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรโดยพ่นบนช่อผลทุกๆ 14 วัน

โรคหนอนกินใบ

ในส่วนของหนอนกินใบใต้ผิวเปลือก จะพบหนอนกัดกินอยู่ใต้ผิวเปลือกลึก 2-8 มิลลิเมตรตามกิ่งและลำต้นทำให้ต้นเป็นปุ่มปมหากระบาดมากจะทำให้กิ่งแห้งและตายลงในที่สุด ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนจะกัดกินตาดอกจนทำให้ผลผลิตลดลง ควรใช้ไส้เดือนฝอยอัตรา 50ล้านตัว ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นสองครั้งห่างกัน 15 วัน หนึ่งต้นใช้น้ำ 5 ลิตรในกรณีที่มีอากาศแห้งแล้งควรพ่นน้ำเปล่าให้ความชุ่มชื้นก่อนทีจะพ่นไส้เดือนฝอยครับ

การนำมาใช้

การนำมาใช้

ลองกองเป็นผลไม้ที่ทรงคุณค่าหลายด้านนอกจากนำมารับประทานเป็นอาหารแล้วยังถือเป็นสมุนไพรที่มีสารสำคัญมากมายตัวอย่างเช่น

เนื้อลองกองช่วยลดความร้อนในร่างกายหากรับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ตัวร้อนและยังช่วยลดอาการร้อนในในช่องปากได้ด้วยน้ำจากเนื้อลองกองมีการนำไปใช้หยอดตาเพื่อช่วยรักษาอาการตาอักเสบ

เปลือกลองกองมีสารสำคัญที่ใช้เป็นยาบำรุงร่างกายมีฤทธิ์ช่วยขับพยาธิได้และมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียและยับยั้งการเจริญเติบโตของมาลาเรียได้ถึง 50%

เปลือกของผล สามารถนำไปตากแห้งแล้ว  เค้าให้เกิดควันแล้วกสูดดมเพื่อช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค

เปลือกของต้นลองกองก็มีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้านำมาต้มกินก็จะช่วยดูแลระกษโรคต่างๆในลำใส่ได้เป็นอย่างดี   บาคาร่าออนไลน์

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ป๊อกเด้งออนไลน์ ขั้นต่ำ 5 บาท

บทความต้นไม้

ไม้มงคล ตกแต่งบ้าน ราคาถูก