วิธีการรดน้ำต้นกัญชาที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ และให้ผลผลิตได้อย่างงอกงาม !

เทคนิคการปลูกต้นไม้

การรดน้ำต้นกัญชาอย่างเหมาะสมอาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่ใช่ว่าจะได้ผลดีที่รวดเร็วราวกับติดจรวดเสมอไป คุณรู้หรือไม่ว่าปัญหาของการปลูกกัญชาจำนวนมาก มักจะเกิดจากการรดน้ำที่ไม่เหมาะสม ตั้งแต่การรดน้ำมากเกินไปจนอาจก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังได้ ทำให้ค่า pH เกิดความไม่สมดุล และปัญหาอื่นๆที่อาจตามมาได้ ซึ่งในวันนี้เราจะมาบอกถึง วิธีการรดน้ำต้นกัญชาที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ และให้ผลผลิตได้อย่างงอกงาม ให้กับคุณ น้ำถือเป็น1ใน5 ปัจจัยที่มีสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ปลูกกัญชาต้องพยายามควบคุม ปัจจัยหลักทั้งห้าประการ ได้แก่ อากาศ ,แสง, ส่วนผสม, สารอาหาร และน้ำ ซึ่งกัญชาไม่สามารถเจริญเติบโตได้หากไม่มี  5 ปัจจัยเหล่านี้ เนื่องจากมีความสำคัญเท่าเทียมกันทั้งหมด   ในการรดน้ำต้นกัญชานั้นมักจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากได้มากที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้การใส่ใจมากเป็นพิเศษ การรดน้ำต้นกัญชาอาจเป็นกระบวนการง่ายๆ สามารถรดได้ด้วยมือและขวดพลาสติก หรืออาจใช้วิธีการรดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติที่ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีก และไม่ว่าคุณจะกำหนดค่าการปลูกเพื่อให้เจริญเติบโตในที่แจ้งหรือแบบใด ก็จำเป็นจะต้องวัดค่าและควบคุมน้ำอยู่ดี  เช่นเดียวกับพืชและต้นไม้ชนิดอื่นๆ กัญชามีค่า pH ในตัวอยู่แล้ว จึงเหมาะที่จะนำไปสารอาหารในการเลี้ยงเชื้อเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโต ซึ่งแต่ละสายพันธ์ก็จะมีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันออกไป และ EC จะต้องถูกกำหนดค่าให้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีการเติมปุ๋ยลงในน้ำ การรดน้ำต้นกัญชานั้นคุณสามารถรดน้ำเพิ่มเติมตามความต้องการ  ผู้ปลูกกัญชาต้องตรวจสอบและปรับค่า pH ของน้ำ และเมื่อใดที่ต้องใช้ปุ๋ยจำเป็นต้องมีการคำนวนค่าความเข้มข้นให้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม และในระหว่างการเฝ้าดูการเจริญเติบโตของพวกเขา เราควรมีการจดบันทึกถึงรายละเอียดของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำ การเติมปุ๋ยและการเพิ่มสารอาหารเอาไว้ให้ดี เพื่อทำให้เราได้ทราบถึงปริมาณของน้ำและสารอาหารที่เราได้ให้ไป รวมถึงควรกำหนดตารางการรดน้ำและให้สารอาหารแก่พวกเขาด้วยเช่นกัน เพื่อที่เราจะให้ในปริมาณที่เหมาะสม  ควรรดน้ำต้นกัญชาเมื่อใด […]